Goed advies is belangrijk!

Het klinkt logisch, en dat is het ook. Maar wat verstaan wij onder een goed advies? In een goed advies worden alle bouw- en installatiedelen opgenomen die binnen het gebouw aanwezig zijn. Geen uitzonderingen. En natuurlijk moet het advies gebaseerd zijn op de wensen van de opdrachtgever. Op uw wensen, dus.

Gelukkig verstaan we de kunst van het adviseren. Nou ja, in elk geval op ons vakgebied. En als het specifiek over onderhoud van een gebouw gaat, vertellen we u graag meer over bijvoorbeeld uw meerjaren onderhoudsplanning, het toepassen van (duurzame) materialen en producten bij renovatieprojecten, of over energiebesparende maatregelen.

Even terugkomend op die meerjaren onderhoudsplanning, kortweg MJOP; wist u dat we daar een specialisatie van hebben gemaakt? Dit is hoe we daar mee omgaan:

  • We inventariseren het gehele gebouw inclusief installaties.
  • We voeren een conditiemeting uit op alle bouw- en installatiedelen conform de NEN 2767.
  • We nemen in de planning een kostenraming op voor het toekomstig onderhoud.
  • In de planning hanteren we een planningshorizon van 25 jaar (tenzij u een andere termijn wenst, natuurlijk).
  • We houden rekening met een bouwkostenindex per jaar.
  • We stellen de planning  op op basis van de splitsingsakte van de VvE (hiermee bedoelen we dat alleen de gezamenlijke delen van de VvE in de planning worden opgenomen).
  • Vanzelfsprekend lichten we graag de MJOP persoonlijk toe bij het bestuur van de VvE.

Tenslotte voeren we uiteraard alles uit in overleg en geheel op maat gesneden.