Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning in opdracht van een woningcorporatie conform de conditiemeting NEN 2767.

Voor deze drie bestaande VvE’s hebben wij een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. De conditiemeting is zowel op de bouwkundige als installatie-technische aspecten uitgevoerd.