Bij de aanpak van een onderhoudsproject vinden wij het belangrijk om te zorgen voor een eenduidige werkomschrijving, waarin uw wensen en eisen duidelijk zijn omschreven.

Zodoende kan tijdens het aanbestedingstraject ook geen onduidelijkheid ontstaan en zijn de ingediende offertes door de aannemers vergelijkbaar.

Maar hoe pakken wij nu zo’n project voor u aan? Nou, ondermeer door de volgende stappen te nemen:

  • Het opstellen van een werkomschrijving ten behoeve van de offerteaanvragen op basis van de afgesproken opdracht.
  • Het beoordelen en vergelijken van de ontvangen offertes en het bespreken van de resultaten (met u, uiteraard).
  • Het voorbereiden en in opdracht geven van de afgesproken werkzaamheden.
  • Het begeleiden en toezicht houden op de uitvoering van deze werkzaamheden.
  • Het opleveren van de werkzaamheden samen met u, de leverancier en aannemer.

Kortom; we nemen zo ongeveer alle taken op ons. Als we u daar een plezier mee doen.