Voor ons is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van een gebouw vanzelfsprekend. Dit vormt immers de basis voor het te verwachten toekomstig onderhoud. Hierdoor komt u in de toekomst niet voor verrassingen te staan en weet u waar u aan toe bent.

Om tot een MJOP te komen volgen wij een stappenplan en houden wij rekening met een aantal zaken. Wij vinden een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever dan ook van belang, om kennis te maken en verwachtingen en wensen te bespreken.

Het gehele gebouw wordt geïnventariseerd inclusief de aanwezige installaties, deze worden allemaal visueel geïnspecteerd om tot een conditiescore te komen. Op basis hiervan stellen wij de MJOP op en houden daarbij rekening met uw wensen.
Indien het pand een VvE betreft maken wij de planning op basis van de splitsingsakte van de VvE, hiermee wordt bedoeld dat alleen de gezamenlijke delen van de VvE in de planning worden opgenomen.

Verder wordt er in de planning wordt een planningshorizon van 25 jaar gehanteerd met een kostenraming waarbij een bouwkostenindex wordt toegepast.

De MJOP lichten wij altijd graag toe bij u als opdrachtgever om u zo uw vragen te bespreken. Dit om tot een definitieve planning te komen welke volledig op uw wensen en/of financiën aansluit.