De liggende riolering in de bergingen en voortuin van de VvE waren in de loop der jaren al plaatselijk hersteld.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de staat van de riolering hebben wij een camera-inspectie laten uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat de gresbuizen in de tuin slecht waren en mede door wortelgroei vernauwd en aangetast.
De riolering is de bergingen hebben we volledig op voorhand kunnen inventariseren.
De gehele leidingen zijn van de verticale standleidingen vervangen tot aan de aansluitingen op het hoofdriool van de gemeente. Hierbij is de aansluiting bij de gevel flexibel aangebracht, om breuk door zetting van de grond te voorkomen.