Klinkt allemaal mooi, wat we hier beweren te kunnen. Maar wij kunnen ons best voorstellen dat u heel benieuwd bent naar onze wapenfeiten. We hebben er daarom een aantal voor u op een rijtje gezet.

Riolering (bergingen en tuin)

De liggende riolering in de bergingen en voortuin van de VvE waren in de loop der jaren al plaatselijk hersteld.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de staat van de riolering hebben wij een camera-inspectie laten uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat de gresbuizen in de tuin slecht waren en mede door wortelgroei vernauwd en aangetast.
De riolering is de bergingen hebben we volledig op voorhand kunnen inventariseren.
De gehele leidingen zijn van de verticale standleidingen vervangen tot aan de aansluitingen op het hoofdriool van de gemeente. Hierbij is de aansluiting bij de gevel flexibel aangebracht, om breuk door zetting van de grond te voorkomen.

Liftrenovatie

Deze VvE van 40 appartementen heeft vier l iften welke 20 jaar oud zijn en waarbij er
steeds vaker storingen optreden. De liften zijn volledig geïnspecteerd en gebleken is
dat nog veel originele onderdelen nog in de installatie aanwezig waren.
Om te voorkomen dat met deelreparaties de kosten in de jaren oplopen en het
ongemak van storingen door ongewenste overlast zorgen, adviseerden wij een
complete renovatie.
Vanwege de afhankelijkheid van de bewoners voor het gebruik van de lift voor toegang
tot de woning, hebben wij planning gemaakt. Hierbij hebben we volledige stilstand van
de lift weten te beperken tot 5 van de 10 dagen.

Voeg- en schilderwerk

De VvE had achterstallig onderhoud en wens te dit in één project te laten uitv oeren.
Het project omvatte meerdere onderhoudssoorten, zoals schilderwerk, voegwerk
vervangen, lood vervangen, vloercoating aanbrengen galerijen en balkons.
Bij het schilderwerk hebben wij ook diverse detailverbeteringen doorgevoerd,
waardoor het mogelijk is de schildercyclus naar de toekomst toe te verlengen.
Gedurende het project werd zichtbaar dat het complex een betere uitstraling zou
krijgen. De investering van het in één project het achterstallig onderhoud uitvoeren gaf
ook financiële voordelen in onder andere de bereikbaarheidskosten.

Kunststof kozijnen plaatsen

Voor 128 woningen hebben wij de omgevingsvergunning aangevraagd en de
bouwbegeleiding mogen uitvoeren ten behoeve van de vervanging van de houten
kozijnen voor kunststof kozijnen.
Alvorens het volledige project is gestart, heeft de aannemer eerst een proefwoning uitgevoerd.
Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben wij de eigenaren de gelegenheid gegeven om
de proefwoning te bezichtigen. Op deze wijze konden de eigenaren zien hoe
het eindresultaat zou worden en ook was er gelegenheid om vragen te stellen.
De kozijnvervanging is compleet in bewoonde situatie uitgevoerd, mede door een
duidelijke planning en communicatie is de overlast beperkt gebleven.

Dakrenovatie en schilderwerk

Voor een VvE met 32 appartementen hebben wij de bouwbegeleiding van een
dakrenovatie in combinatie met schilderwerk mogen uitvoeren. Wij hebben hier
gekozen om het dak en schilderwerk apart aan te besteden en zelf coördinatie uit te
voeren.
De dakrenovatie is compleet uitgevoerd, met zowel het vervangen van de dakpannen, dakfolie en tengels en panlatten. Tevens zijn de schoorstenen voorzien van nieuw voegwerk, loodslabben en waterdicht gemaakt. Ook zijn de zinken goten en daken vervangen.

Zonnepanelen

Advisering en begeleiding bij de aanschaf van zonnepanelen.

We werken niet louter voor bedrijven en organisaties, ook voor particulieren zetten we graag de schouders eronder. Zoals in dit geval, om de keuze voor zonnepanelen eenvoudiger te maken. We hebben verschillende offertes voor ze opgevraagd en een overzichtelijke offertevergelijking opgesteld. Vervolgens is in overleg de opdracht verstrekt tot het plaatsen van totaal 12 zonnepanelen. Tijdens de uitvoering hielden we toezicht op de werkzaamheden, zodat de montage naar tevredenheid verliep.

Aardig weetje: deze zonnepanelen besparen de familie nu ongeveer 50% van de energiekosten.

Technisch VvE Beheer

VvE’s ontzorgen in het technisch beheer

Voor diverse VvE’s doen we het volledig technisch beheer.

Van het kleine dagelijkse onderhoud tot de begeleiding van de grote onderhoudsprojecten.

 

Inspectie

Inspectie en advisering naar oorzaak lekkage van schoorsteen en dak

Na een paar maanden lekkage – waarvoor verschillende bedrijven geen oorzaak konden vinden – besloot deze bewoner dat het welletjes was. Dus belde hij ons. Na het uitvoeren van een dakinspectie werd de oorzaak van de lekkage al snel gevonden. De bovenplaat van de schoorsteen was ruim 20 jaar geleden voor het laatst gecoat. Deze coating was inmiddels zodanig gedegradeerd dat van waterdichtheid geen sprake meer was. De conclusie laat zich raden; we adviseerden om een nieuwe coating aan te brengen, maar ook om de schoorsteen te impregneren. Zo wordt namelijk de levensduur van het voegwerk verlengd. Daarbij zagen we dat het lood op meerdere plaatsen was gescheurd. Ook dat werd vervangen en dan direct op een manier zodat het een langer leven beschoren is.

Uiteraard heeft de bewoner na deze reparatie geen last meer gehad van lekkage…

MJOP

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning in opdracht van een woningcorporatie conform de conditiemeting NEN 2767.

Voor deze drie bestaande VvE’s hebben wij een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. De conditiemeting is zowel op de bouwkundige als installatie-technische aspecten uitgevoerd.