Voor een VvE met 32 appartementen hebben wij de bouwbegeleiding van een
dakrenovatie in combinatie met schilderwerk mogen uitvoeren. Wij hebben hier
gekozen om het dak en schilderwerk apart aan te besteden en zelf coördinatie uit te
voeren.
De dakrenovatie is compleet uitgevoerd, met zowel het vervangen van de dakpannen, dakfolie en tengels en panlatten. Tevens zijn de schoorstenen voorzien van nieuw voegwerk, loodslabben en waterdicht gemaakt. Ook zijn de zinken goten en daken vervangen.