Voor 128 woningen hebben wij de omgevingsvergunning aangevraagd en de
bouwbegeleiding mogen uitvoeren ten behoeve van de vervanging van de houten
kozijnen voor kunststof kozijnen.
Alvorens het volledige project is gestart, heeft de aannemer eerst een proefwoning uitgevoerd.
Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben wij de eigenaren de gelegenheid gegeven om
de proefwoning te bezichtigen. Op deze wijze konden de eigenaren zien hoe
het eindresultaat zou worden en ook was er gelegenheid om vragen te stellen.
De kozijnvervanging is compleet in bewoonde situatie uitgevoerd, mede door een
duidelijke planning en communicatie is de overlast beperkt gebleven.